About us

CÔNG TY TNHH VĂN HÓA SỐ MẶT TRỜI PHƯƠNG ĐÔNG

Employment Information

PHP Developer

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 07/07/2021
Industry IT - Software
Experience 1 Years

Công ty Cổ phần Masscom Việt Nam

$ 17 Mil - 22 Mil VND

  • Ha Noi

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư VJC

$ 15 Mil - 40 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty CP TopCV Việt Nam

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ Under 33 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ Under 33 Mil VND

  • Ha Noi

PERSOLKELLY Vietnam

$ 17,6 Mil - 33 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Dịch Vụ HQ Group

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

$ Competitive

  • Ha Noi