language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

PHP Project Manager

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ Phần 40 Giờ)
Updated: 14/02/2020

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Tham gia vào các dự án của công ty, chủ yếu là các hệ thống Web application

- Tham gia vào tất cả các giai đoạn của một dự án như: lập kế hoạch, phân tích, thiết kế, thực thi, kiểm thử và triển khai cũng như bảo trì

- Nghiên cứu các công nghệ mới và áp dụng vào các dự án của công ty

- Làm việc, phối hợp công việc trong nhóm

- Quản trị dự án với các khách hàng quan trọng của công ty

- Quản lý nhân sự, hướng dẫn chỉ đạo các thành viên trong đội dự án

- Tham gia vào dự án tù giai đoạn lập kế hoạch đến lúc đưa ra sản phẩm

- Trực tiếp tham gia lập trình, đặc biệt là viết MySQL ở mức sâu

- Báo cáo định kì tiến độ dự án lên ban giám đốc

Job Requirement

- Có từ 5 năm kinh nghiệm PHP, MySQL triển khai các dự án (Zend2...)

- Có từ 5 năm trở lên kinh nghiệm quản lý team từ 3 thành viên trở lên.

- Đã có kinh nghiệm làm việc các thư viện/framework Frontend (React || Vue || Angular || NodeJS...) là một lợi thế

- Kinh nghiệm về các dự án lãnh vực CRM, Payroll, HR,... là một lợi thế

- Có kỹ năng về training, các kỹ năng mềm, các kỹ năng quản lý dự án, quản lý chất lượng

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ Phần 40 Giờ)

www.40hrs.vn
40Hrs was founded in San Jose, California in the early 2000. Today we have a team of bright, talented recruiters that give the firm a balance of experience...Detail

PHP Project Manager

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ Phần 40 Giờ)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ Phần 40 Giờ)

Employment Information

PHP Project Manager

Location