About us

Công ty TNHH Đồng Tiến

Employment Information

Phụ trách 5S & Kaizen

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 7,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 15/11/2020
Industry Food & Beverage (F&B) , Food Tech / Nutritionist , Quality Control (QA/QC)
Experience 2 Years

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi

Bosch Vietnam Co., Ltd.

$ Competitive

 • Dong Nai

Bosch Vietnam Co., Ltd.

$ Competitive

 • Dong Nai

Bosch Vietnam Co., Ltd.

$ Competitive

 • Dong Nai

Công ty TNHH Đồng Tiến

$ 10 Tr - 12 Tr VND

 • Da Nang

Công ty TNHH Tùng Lâm

$ 15 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Hà Nội Foods Việt Nam

$ 9 Tr - 12 Tr VND

 • Ha Noi

VIETMEC - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

$ 15 Tr - 30 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty CP IIG Việt Nam

$ Competitive

 • Ha Noi

BIM Group

$ Competitive

 • Kien Giang

CÔNG TY CP Ô TÔ ĐÔ THÀNH (DO THANH AUTO CORPORATION)

$ Competitive

 • Ho Chi Minh | Dong Nai