language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Similar jobs View all

www.lothamilk.com.vn

Công ty Cổ phần Lothamilk được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 12/8/1997. Với bề dày hình thành và phát triển trên 20 năm, cùng với đội ngũ CBNV trên 500 người, hệ thống dây chuyền... Detail

Phụ trách bộ phận IT

Employment Information

Job Description

- Sửa chữa, cài đặt server, máy tính,

- Hiểu biết cách kết nối PM đến máy server (cơ chế PM chạy để kết nối đến server), nhưng không bắt buộc

- Cài đặt mạng internet vào công ty

- Cài đặt windowls + mạng LAN + máy in

- Quản lý cài đặt wifi

- Quản lý cài đặt camera

- Cài đặt email outlook

- Hiểu biết về mạng CCNA + MCSE (ưu tiên)

Job Requirement

Nam, tốt nghiệp ĐH/CĐ

Có kinh nghiệm từ 2-3 năm

Ưu tiên sống gần khu vực

Ưu tiên đi làm ngay

Cơ hội phát triển thành TP CNTT

More Information

  • Experience: 3 - 5 Years

Phụ trách bộ phận IT

Công ty cổ phần LothaMilk

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts