language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Tập đoàn Capital House

Phụ trách Tài chính

Tập đoàn Capital House
Updated: 14/06/2018

Employment Information

 • Work location: Ha Noi

  Salary:

 • Industry: Real Estate

  Deadline to apply: 18/07/2018

 • Job level:

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

Công ty cổ phần đầu tư Capital House đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí Phụ trách Tài chính chịu trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

1. Quản trị hoạt động tài chính kế toán của Tập đoàn:

- Lập kế hoạch tài chính, xác định nhu cầu vốn cho Tập đoàn. Cân đối dòng tiền, làm việc với ngân hàng và các tổ chức tài chính để thu xếp nguồn vốn phục vụ cho hoạt động của Tập đoàn.

- Phân tích, đánh giá, thẩm định dòng tiền, chi phí tài chính của dự án đầu tư.

- Lập và phân tích báo cáo tài chính của Tập đoàn

- Xây dựng triển khai kế hoạch tài chính, kế hoạch ngân sách ngắn và dài hạn.

- Phân tích, đánh giá, thẩm định tài chính doanh nghiệp. Phân tích các chỉ tiêu báo cáo tài chính và các báo cáo kiểm toán.

- Xây dựng, soạn thảo sửa đổi và bổ sung các văn bản, quy định, quy chế... liên quan đến nghiệp vụ tài chính kế toán

- Tham mưu cho Giám đốc tài chính để tổ chức công tác tài chính - kế toán và bộ máy nhân sự theo yêu cầu đổi mới phù hợp với chủ trương, chiến lược phát triển của Tập đoàn trong từng giai đoạn.

2. Các công việc khác:

- Tổ chức triển khai và giám sát các đơn vị thành viên thực hiện các nghiệp vụ hạch toán kế toán theo quy định của Nhà nước và phù hợp đặc thù kinh doanh của Tập đoàn.

- Xây dựng hệ thống kế toán tập đoàn và các công ty thành viên. Thiết kế quy trình, hệ thống biểu mẫu báo cáo phục vụ công việc

- Thực hiện công tác quản lý nhân sự, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên cấp dưới. Phối hợp với Ban nhân sự tập đoàn trong công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân viên.

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học chính quy (trong và ngoài nước) chuyên ngành Tài chính Kế toán.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, nắm vững các quy định của Nhà nước về thuế, tài chính doanh nghiệp, kế toán….

- Sử dụng tiếng Anh thành thạo trong công việc và giao tiếp tốt.

- Chịu được áp lực công việc và làm việc với cường độ cao

- Có tinh thần cầu tiến, liên tục phát triển bản thân.

- Cẩn thận, trung thực, tỉ mỉ

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Tập đoàn Capital House

Company size: 500 - 1.000
Trải qua những thăng trầm cùng thị trường bất động sản nước nhà, bằng những nỗ lực bền bỉ, nghị lực vượt qua khó khăn, khả năng và sự quyết tâm đồng lòng...Detail

Phụ trách Tài chính

Tập đoàn Capital House

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts