language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Planner/ Chuyên viên kế hoạch dự án

Tổng công ty thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam
Updated: 12/09/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

Giúp việc cho Tổ trưởng tổ Quản lý dự án/ Tổ trưởng tổ Kế hoạch dự án các vấn đề liên quan đến công tác lập kế hoạch dự án trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Thực hiện các công việc liên quan đến tổ Kế hoạch dự án theo sự phân công của Tổ trưởng tổ Kế hoạch dự án.

- Tham mưu cho Tổ trưởng tổ Dự án/ Tổ trưởng tổ Kế hoạch dự án và hỗ trợ các bộ phận liên quan về các vấn đề thuộc lĩnh vực được phân công.

- Chịu trách nhiệm với quản lý và thực hiện các công việc liên quan đến lập kế hoạch, kiểm soát và báo cáo tiến độ của các dự án tham gia.

- Báo cáo lên Tổ trưởng, Tổ phó tổ Kế hoạch dự án, Lãnh đạo phòng DAHH và các Tổ trưởng tổ Quản lý dự án có liên quan để triển khai, điều phối công việc và phối hợp với các nhân viên khác trong phòng DAHH nhằm thực hiện tốt các công việc liên quan đến đến lập kế hoạch, kiểm soát và báo cáo tiến độ trong dự án.

- Tổng hợp dữ liệu và lập kế hoạch cho dự án theo yêu cầu của hợp đồng hoặc Chủ đầu tư dự án.

- Tham gia hỗ trợ công tác gọi chào giá/gọi thầu, đánh giá, đàm phán, thương thảo hợp đồng với nhà thầu phụ, nhà cung cấp với tư cách là người đề xuất.

- Thực hiện biên soạn các quy trình, tài liệu liên quan đến lập kế hoạch và quản lý tiến độ.

- Theo dõi, dự báo tiến độ dự án, kiểm soát tiến độ dự án, xây dựng phương án lấy lại tiến độ khi trượt tiến độ.

- Trực tiếp làm việc trên các giàn khoan/khai thác và phương tiện thi công ngoài biển tại mỏ khi cần thiết.

- Lập báo cáo tuần, báo cáo tháng cho khách hàng và Tổ trưởng tổ Quản lý dự án.

- Thu thập thông tin, lập kế hoạch công việc và viết báo cáo hàng ngày của dự án đang triển khai. Theo dõi, thiết lập bảng chấm công cho các nhân sự tham gia dự án.

- Tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về an toàn, sức khỏe và môi trường trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh liên quan; Luôn luôn nâng cao ý thức an toàn và áp dụng đầy đủ các quy trình an toàn trong khi thực hiện công việc.

Job Requirement

ü  Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành xây dựng, kỹ thuật, hàng hải của các trường Xây dựng, Hàng hải, Bách khoa, Kỹ Thuật, Công nghiệp.

ü  Sử dụng thành thạo tiếng Anh trong công việc.

ü  Sử dụng thành thạo các chương trình tin học văn phòng. Ưu tiên biết sử dụng các phần mềm chuyên ngành liên quan đến lập kế hoạch (Microsoft Project, Primavera P6…).

ü  Tác phong chuyên nghiệp, nhanh nhẹn, chịu khó, chịu được áp lực cao trong công việc, chấp nhận đi làm xa theo sự điều động của Công ty.

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: 25 - 40
  • Gender: Male
  • Job type : Permanent

Company Overview

Tổng công ty thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam

Company size: 200-10000
Đơn vị thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam, là Tổng công ty lớn trong lĩnh vực dầu khí, công trình công nghiệp, với mức lương hấp dẫn, cạnh tranh, thỏa...Detail

Planner/ Chuyên viên kế hoạch dự án

Tổng công ty thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts