About us

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

Employment Information

POS QA & Trainer

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 31/08/2020
Industry Finance / Investment , Banking , Quality Control (QA/QC)

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ MB AGEAS

$ Competitive

 • Ha Noi | Ho Chi Minh | Ca Mau

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Dịch Vụ CitiGym

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH GBC-Engineers Việt Nam

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ MB AGEAS

$ Competitive

 • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công Ty TNHH GBC-Engineers Việt Nam

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 22 Tr - 24,2 Tr VND

 • Ho Chi Minh

NINJA VAN VIỆT NAM

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Hanwha Life

$ 22 Tr - 26,4 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Vườn Trái Cửu Long

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công ty CP Giải Pháp Kinh Doanh Nền Tảng

$ 16 Tr - 23 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM PHÚC LỘC THỌ

$ 10 Tr - 18 Tr VND

 • Ho Chi Minh