language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

PPC Staff/Nhân Viên Kế Hoạch

Công Ty TNHH Interwood Việt Nam
Updated: 13/02/2020

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Schedule Rough Mill plan (RML), check & use up stock if any, run MRP wood to review stock before make RML

- Lên kế hoạch cho xưởng sản xuất phôi, kiểm tra hàng tồn kho, chạy nguyên liệu cho sản xuất

- Make BOM for Finishing, update BOM Finishing on system

- Làm BOM cho bộ phận Sơn, cập nhật BOM đã tạo lên hệ thống

- Run MRP for Finishing, create Purchase Order for Finishing, Glue

- Chạy nguyên liệu cho bộ phận Sơn, mua Sơn và keo

- Admin jobs: receive PO from CS, update new PO, follow up ECR, create PRO#

- Các việc admin khác: nhận PO từ phòng CS, cập nhập PO, theo sát ECR, tạo Production

- Work with PPC supervisor on other jobs that are required

- Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Job Requirement

- Have experience with planing in furniture company

- Có kinh nghiệm về kế hoạch ở công ty gỗ

- Good in analyze data

- Có khả năng phân tích dữ liệu

-  Good in excel skill and using software

- Giỏi excel và sử dụng tốt phần mềm

- Ability to work under high pressure

- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao

More Information

 • Degree: College
 • Age: 25 - 35
 • Gender: Female
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty TNHH Interwood Việt Nam

Công Ty TNHH Interwood Việt Nam được thành lập theo giấy phép đầu tư số 461043000589/ - ngày 12/11/2009 do Ủy ban nh ân dân tỉnh Bình dương cấp. Ngành nghề...Detail

PPC Staff/Nhân Viên Kế Hoạch

Công Ty TNHH Interwood Việt Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

Công Ty TNHH Interwood Việt Nam

Employment Information

PPC Staff/Nhân Viên Kế Hoạch

Location