language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

PR and Communications Executive

Công ty Cổ phần Gamuda Land (HCMC)
Updated: 24/09/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

1. Develop, support & promote company Brand through message development, social media content creation and media outreach.

Phát triển, hỗ trợ và quảng bá thương hiệu của công ty thông qua việc phát triển thông điệp, tạo nội dung truyền thông trên các kênh trực tuyến.

2. Develop and disseminate public relations materials that increase our visibility among potential customers.

Phát triển và quảng bá các ấn phẩm truyền thông nhằm tăng nhận diện thương hiệu đến với các khách hàng tiềm năng.

3. Build and maintain relationships with journalists, bloggers, investors and customer audiences.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các nhà báo, blogger, nhà đầu tư và khách hàng.

4. Identify target audiences and create strategic content to effectively engage them.

Xác định khách hàng mục tiêu và tạo dựng nội dung phù hợp để thu hút họ hiệu quả.

5. Ensure digital marketing content aligns with our brand’s identity and message, and assist with Branding campaigns as needed.

Đảm bảo nội dung truyền thông trên các kênh trực tuyến phải luôn bám sát Nhận diện & Thông điệp của Thương hiệu và hỗ trợ các chiến dịch Phát triển Thương hiệu khi cần.

6. Work closely with Manager to develop and strengthen employee engagement activities (internal communications) in order to strengthen the overall Corporate Brand Image.

Hợp tác chặt chẽ với Quản lý để phát triển và tăng cường hoạt động tham gia của nhân viên (truyền thông nội bộ) nhằm tăng cường hình ảnh thương hiệu tổng thể của công ty.

7. Identify media crisis to report to Management for timely solutions.

Phát hiện khủng hoảng truyền thông và Báo cáo cho Ban Giám đốc để kịp thời xử lý.

8. Communicate and work well with all relevant internal departments to ensure workflow is smooth for all processes & procedures.

Cộng tác tốt với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo tất cả mọi thủ tục được xử lý trôi chảy theo đúng tiến trình.

9. Be familiar with standard business concepts, practices, and procedures within a construction company Branding Department.

Nắm rõ các khái niệm, cách thực hiện cũng như các thủ tục trong việc phát triển thương hiệu của công ty xây dựng.

10. Any other tasks assigned from time to time.

Bất cứ nhiệm vụ nào khác được giao vào từng thời điểm.

Job Requirement

 • Degree in Marketing, Communications, Journalism, Public
  Relation or related field.
 • A minimum of 03 years experience in communications strategy
  development.
 • Excellent written and verbal communications skills.
 • Knowledge of digital marketing tactics, such as SEO.
 • Excellent critical thinking skills and the ability to exercise good judgment and solve problems quickly and effectively.
 • Positive attitude, detail and team oriented.

--------------------------------------------------

 • Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí, Quan hệ Công chúng hoặc các ngành liên quan.
 • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Truyền thông.
 • Giao tiếp Tiếng Anh trôi chảy cả viết và nói.
 • Có kiến thức về các thủ thuật trong Truyền thông kỹ thuật số.
 • Có kỹ năng tư duy phê phán và khả năng thực hiện phán đoán tốt cũng như giải quyết các vấn đề một cách nhanh chóng và hiệu quả.
 • Thái độ làm việc tích cực, chi tiết, có kĩ năng làm việc nhóm. 

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Cổ phần Gamuda Land (HCMC)

https://gamudaland.com.vn/Company size: 300-400
Established in 1995, Gamuda Land is the property development arm of Gamuda Berhad, one of the the leading engineering, construction and infrastructure...Detail

People who applied to this job also applied to:

PR and Communications Executive

Công ty Cổ phần Gamuda Land (HCMC)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts