language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

PR & DIGITAL INTERN

Metan Vietnam Co., Ltd
Updated: 12/06/2019

Employment Information

Benefits

 • Allowances
 • Training & Development

Job Description

 • Có khả năng viết content trên Facebook, Fanpage, Social Media.
 • Hỗ trợ làm research và báo cáo.
 • Viết biên bản cuộc họp, chuẩn bị danh mục hàng hóa, soạn hàng hóa.
 • Chạy chương trình, …
 • Và những công việc khác theo sự chỉ định của trưởng bộ phận.

Job Requirement

 • Sinh viên năm 4 hoặc sinh viên mới tốt nghiệp ngành PR, Communication and Marketing,…hoặc các ngành có liên quan.  Yêu thích công việc làm sự kiện.
 • Tiếng Anh giao tiếp tốt.
 • Ưu tiên có khả năng viết PR Article.
 • Kỹ năng tin học văn phòng tốt.
 • Có thể làm việc ngoài giờ và chạy chương trình cuối tuần.

More Information

 • Job type : Internship

Company Overview

Metan Vietnam Co., Ltd

www.metanvietnam.comCompany size: 160
Founded in 1996, Metan is one of Vietnam's leading local agency in Vietnam with around 150 people. Metan has learnt to anticipate the tricky situations...Detail

PR & DIGITAL INTERN

Metan Vietnam Co., Ltd

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts