language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

PR Executive

Him Lam Land Corp.
Updated: 15/10/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

CONTENT
- Biên tập nội dung theo yêu cầu của các dự án.
- Trao đổi nội bộ, kết hợp với báo chí, sự kiện và các phòng ban liên quan để xây dựng, đề xuất nội dung tin bài theo các lĩnh vực liên quan đến bất động sản hay theo mục đích.
QUAN HỆ BÁO CHÍ
- Thiết lập, duy trì và phát triển các kênh, đối tác truyền thông được phân công phụ trách (theo địa bàn hoạt động, theo phân loại đầu báo các kênh truyền thông báo chí, truyền hình, phát thanh, mạng xã hội...).
- Đánh giá, thu thập thông tin và báo cáo thường xuyên về danh sách đối tác được phân công quản lý, mức độ hiệu quả của từng kênh, từng đối tác truyền thông, đề xuất giải pháp đẩy mạnh quan hệ đối tác báo chí.
- Phân loại, quản lý dữ liệu quan hệ báo chí theo yêu cầu của hoạt động truyền thông (địa bàn phát triển, lĩnh vực, mức độ ảnh hưởng ...).
- Xây dựng chính sách dành cho các đối tác truyền thông được phân loại trong từng giai đoạn hoặc theo sự vụ, trên cơ sở đánh giá mức độ hiệu quả của từng kênh, đối tác truyền thông.
- Thu thập, cập nhật thông tin nhà báo (Danh sách báo chí) và thường xuyên cập nhật, báo cáo Lãnh đạo Ban các tình huống phát sinh.
- Triển khai các sự kiện hoạt động quan hệ báo chí. Kiểm soát việc thực hiện hoạt động quan hệ báo chí đúng quy trình, đạt được mục tiêu, thời hạn và hiệu quả cao. Phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu đối tác Báo chí, các tổ chức truyền thông cần phát triển quan hệ.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Job Requirement

a. Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Ngôn ngữ học, Báo chí...

b.  Kinh nghiệm:

-    Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm đảm nhiệm vị trí tương đương (ưu tiên ứng viên từng làm việc trong lĩnh vực BĐS).

c.  Kỹ năng:

-    Kỹ năng giao tiếp và trình bày vấn đề.

-     Kỹ năng viết.

d.   Yêu cầu khác:

-     Sáng tạo và linh hoạt.

-     Cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.

-     Có tinh thần trách nhiệm cao.

-     Có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

-     Có khả năng làm việc độc lập/ đội nhóm.

-     Thành thạo tin học văn phòng.

-     Yêu thích lĩnh vực bất động sản.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 24 - 35
 • Job type : Permanent

Company Overview

Him Lam Land Corp.

www.himlamland.com
        You are a confident, dynamic and creative person. We – one of the best Real Estate companies in Viet Nam, will bring you an...Detail

People who applied to this job also applied to:

PR Executive

Him Lam Land Corp.

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts