About us

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Thương Mại Sen Vàng

Employment Information

PR & sản xuất chương trình (thời vụ)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 15/08/2020
Industry Entry Level / Internship , Advertising / PR / Communications , Event

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Thương Mại Sen Vàng

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Thương Mại Sen Vàng

$ 8 Tr - 11 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Thương Mại Sen Vàng

$ 9 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Thương Mại Sen Vàng

$ 9 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Thương Mại Sen Vàng

$ 9 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Thương Mại Sen Vàng

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

ROUTINE VN - FASHION DESIGN & RETAILER

$ 500,000 - 3 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Global Equipment Services & Manufacturing Vietnam Joint Stock Company

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO SAO VIỆT

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh