language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

PR Senior Staff - CVCC Truyền Thông Và Phát Triển Thương Hiệu

LOTTE FINANCE VIETNAM
Updated: 10/10/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Hỗ trợ phát triển PR, kế hoạch truyền thông thương hiệu bao gồm chiến lược, mục tiêu, ngân sách và phương thức triển khai
- Hỗ trợ quản lý hình ảnh trên tờ rơi, thư, video quảng cáo, hình ảnh, v.v.
- Quản lý hình ảnh thương hiệu trong các kênh (SNS, TV, OOH, Mạng...)
- Hỗ trợ việc duy trì cập nhật quan tâm về xu hướng của ngành tài chính
- Hỗ trợ đo lường hiệu suất của thương hiệu
- Hỗ trợ tổ chức sự kiện
- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của người quản lý trực tiếp

Job Requirement

- Bằng cử nhân trở lên

- Có ít nhất 4 - 5 năm kinh nghiệm về PR

- Mối quan hệ tốt với đối tác

- Kinh nghiệm làm việc về Nghiên cứu định lượng & định tính, có kinh nghiệm phân tích số liệu

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

LOTTE FINANCE VIETNAM

Founded in 1948, LOTTE is one of the largest global groups in Korea and is engaged in a variety of businesses including construction, chemistry,...Detail

People who applied to this job also applied to:

PR Senior Staff - CVCC Truyền Thông Và Phát Triển Thương Hiệu

LOTTE FINANCE VIETNAM

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts