About us

Fujitsu Vietnam Limited

Employment Information

Presales Intern ( Thực tập sinh phòng Presales)

Job level Student / Internship
Salary $ Competitive
Deadline to apply 15/11/2020
Industry IT - Software , IT - Hardware / Network

Tập đoàn Capital House

$ 1 Tr - 1 Tr VND

 • Ha Noi

Saint-Gobain Vietnam

$ Over 4,5 Tr VND

 • Ha Noi

Trường Đào tạo Mỹ Thuật Đa Phương tiện Arena Multimedia

$ 2 Tr - 5 Tr VND

 • Ha Noi

RICOH VIETNAM COMPANY LIMITED

$ Competitive

 • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Jellyfish Education

$ 16,5 Tr - 37,4 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty TNHH TP Group

$ 8 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)

$ Competitive

 • Ha Noi

Công Ty TNHH TP Group

$ 8 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty TNHH TP Group

$ 8 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

 • Ha Noi | Quang Ninh | Bac Ninh

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)

$ 5 Tr - 8 Tr VND

 • Ha Noi