language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Saint-Gobain Vietnam

Process Engineer/ Kỹ Sư Quy Trình

Saint-Gobain Vietnam
Updated: 22/08/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

Hoạt động EHS:

 • Đảm bảo việc thực hiện, duy trì các yêu cầu về an toàn, sức khỏe, môi trường theo qui định và tiêu chuẩn của Saint-Gobain, hệ thống ISO 14001, BS OHSAS 18001

Hoạt động kiểm soát qui trình chất lượng:

 • Đảm bảo nguyên vật liệu đầu vào được kiểm soát theo tiêu chuẩn được áp dụng tại nhà máy.
 • Kiểm soát quy trình sản xuất tại các khu vực và kiểm soát chất lượng sản phẩm trên chuyền sản xuất.
 • Kết hợp với Trưởng ca sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất theo cơ sở của QPC và các phương pháp kỹ thuật liên quan để đảm bảo hàng hóa được sản xuất theo đúng qui trình, các thông số kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn đang áp dụng
 • Tham gia giải quyết các sự cố (về máy móc, nguyên vật liệu) trong ca trực. Lập báo cáo các sự cố bằng công cụ WCM, nêu giải pháp đề nghị trong mỗi báo cáo sự cố.
 • Thông báo cho Quản lý trực tiếp và Trưởng bộ phận Sản xuất (hoặc trưởng ca) nếu có bất kỳ thông số nào bất thường về thiết bị và nguyên vật liệu.
 • Theo dõi kế hoạch sản xuất để đưa ra công thức (recipe) vận hành phù hợp như: nguyên vật liệu sử dụng, tốc độ thành hình….
 • Thực hiện việc thử nghiệm các sản phẩm mới/quy trình sản xuất mới (Trials) theo yêu cầu của cấp trên. Lập báo cáo thử nghiệm. Đồng thời triển khai, đào tạo và giám sát việc thực hiện kiểm soát qui trình sản xuất cho bộ phận Sản xuất về phương pháp kiểm tra, qui trình sản xuất, khi thay đổi nguyên liệu, sản phẩm mới.
 • Nghiên cứu, tìm hiểu việc lắp đặt thiết bị mới, thiết bị thay thế/sửa chữa hoặc chuyển đổi quy trình sản xuất. Mục tiêu : hiểu rõ những hư hỏng của thiết bị có thể xảy ra trong tương lai gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm để có kế hoạch phòng ngừa, cải tiến ...
 • Tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng (điện, gas) bằng cách thực hiện và theo dõi các dự án liên quan (giảm nước sử dụng trong quy trình sản xuất, tối ưu khối lượng tấm...)
 • Thiết lập quy trình sản xuất, quy trình kiểm soát chất lượng, quy trình xử lý sự cố, hướng dẫn phương pháp thực hiện và ban hành cho các bộ phận liên quan thực hiện (QC, Production, WH…).
 • Đảm bảo chất lượng sản phẩm được duy trì bằng việc thực hiện và quản lý các hệ thống kiểm soát chất lượng : ISO 9001, TPCQ.
 • Cập nhật dữ liệu hàng tháng trên TPQC PILLAR (chất lượng & kiểm soát quá trình)
 • Kiểm tra việc công nhân vận hành thực hiện, tuân thủ quy trình sản xuất, quy trình kiểm tra chất lượng tại các công đoạn/khu vực. Sẽ ghi nhận bằng văn bản nếu họ không thực hiện đúng các yêu cầu đã được chuyển giao, đào tạo.
 • Thực hiện một số công việc khác liên quan đến phòng QPC và các công việc khác ngoài bộ phận theo yêu cầu của cấp trên.

Job Requirement

Trình độ Học vấn/Kinh nghiệm:

-          Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại Học Chuyên ngành vật liệu xây dựng, vật liệu silicate  hoặc lĩnh vực tương đương…

Kỹ năng chuyên biệt:

-          Kỹ năng giao tiếp

-          Kỹ năng đào tạo

-          Kỹ năng phân tích số liệu thống kê.

-          Kỹ năng làm việc nhóm

-          Kỹ năng viết báo cáo

-          Kỹ năng quản lý thời gian và công việc

-          Ngoại ngữ ( English) giao tiếp tốt.

Ý thức, Thái độ, Tính cách:

-          Sáng tạo, chủ động, trách nhiệm, tích cực, thích nghi, linh hoạt, nhạy bén.

-          Yêu thích  nghiên cứu , Năng động, nhiệt tình trong công việc, ham học hỏi, cách làm việc chuyên nghiệp.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Saint-Gobain Vietnam

www.saint-gobain.com/enCompany size: 1200
Saint–Gobain Vietnam belongs to Saint-Gobain Group, the world's largest building material company and one of the world’s 100 largest industrial groups....Detail

People who applied to this job also applied to:

Process Engineer/ Kỹ Sư Quy Trình

Saint-Gobain Vietnam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts