language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Process Engineering Manager

CÔNG TY TNHH MTV CHẾ TÁC VÀ KINH DOANH TRANG SỨC PNJ
Updated: 17/10/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1. Thiết lập, chỉ đạo và giám sát toàn diện các hoạt động và các qui trình kỹ thuật liên quan đến sản xuất và chế tác sản phẩm của công nghệ hiện hành đang đâu tư.

(Trọng số: 40%)

Quản lý, điều hành và phụ trách chỉ đạo hoạt động Phòng KTNT. Giám sát và đánh giá phân tích toàn diện về hiệu quả của các hoạt động kỹ thuật, bao gồm:

 Các công nghệ, thiết bị đang đầu tư.

 Các quy trình kỹ thuật và quy trình sản xuất của sản phẩm.

 Các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và hoạt động kiểm soát chất lượng (con người + phương pháp + thiết bị).

 Các định mức kỹ thuật (thời lượng lao động/nguyên liệu/Hao hụt..sản phẩm đích danh) và tiêu chuẩn sản xuất công đoạn cho sản phẩm đích danh.

 Các thông số kỹ thuật chế tác.

 Các mối quan hệ và chất lượng hoạt động của hệ thống Kỹ thuật thuộc Công ty.

2. Đánh giá và tham mưu cho Ban Giám đốc Công ty ưu điểm /nhược điểm của qui trình, công nghệ hiện hữu đề xuất cải tiến công nghệ và đầu tư công nghệ mới, sản phẩm mới.

(Trọng số: 40%)

- Thiết lập chương trình cải tiến và đề xuất cải tiến hoạt động kỹ thuật.

- Xây dựng, trình duyệt, chỉ đạo triển khai và kiểm soát hiệu quả thực hiện hoạt động động kỹ thuật và hoạt động cãi tiến kỹ thuật sản phẩm.

- Xây dựng, trình duyệt và triển khai các chương trình cải tiến hoạt động kỹ thuật phục vụ cho lợi ích về sản lượng, năng suất, hiệu quả chi phí và tính hiện đại lâu dài.

3. Quản lý, sử dụng nguồn nhân lực và thiết bị được giao để hoàn thành các chỉ tiêu về lao động.

(Trọng số: 15%)

- Xây dựng và đề xuất các phương pháp xác định định mức lao động cho các hình thức lao động.

- Kiểm soát kết quả sử dụng nguồn nhân lực theo các chỉ tiêu lao động và năng suất lao động đã qui định mỗi ngày và hàng kỳ.

- Phân công công việc hợp lý theo năng lực trong khu vực và đánh giá sự phân công. Đề xuất nhân sự theo yêu cầu.

- Chịu trách nhiệm về hoàn thành năng suất lao động và định mức lao động Phòng KTNT.

- Đề xuất và duyệt đề xuất CCDC, thiết bị, đúng và đủ theo yêu cầu.

- Chỉ đạo công tác bảo quản, bảo trì vệ sinh công nghiệp tài sản CCDC, thiết bị được giao sau ngày làm việc luôn trong tinh trạng sẵn sàng sử dụng.

- Kiểm soát và xác nhận các bảng chấm công tại khu vực.

- Đề xuất xem xét lương định kỳ hoặc đột xuất cho nhân viên thuộc quyền.

4. Quản lý, tổ chức huấn luyện, đào tạo và đánh giá KPI nhân viên.

(Trọng số: 5%)

- - Tổ chức các buổi huấn luyện kỹ năng chuyên môn cho nhân viên.

- Tổ chức các buổi thảo luận nhằm chia sẻ kinh nghiệm về chuyên môn cho nhân viên.

- Lập kế hoạch nhân sự, phân công công việc phù hợp theo yêu cầu công việc.

- Kiểm soát, đốc thúc, động viên nhân viên hoàn thành tốt công việc theo đúng thời hạn.

- Thực hiện đánh giá thành tích theo thang thành tích đã xây dựng cho từng vị trí. Đề xuất khen thưởng hoặc các hình thức kỷ luật đối với các nhân sự trong bộ phận lên Ban Giám Đốc Công ty.

- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất.

- Thực hiện các công việc do cấp trên giao.

Job Requirement

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN:

• Bằng cấp và chuyên ngành: Đại học trở lên    - Chuyên ngành kỹ thuật hoặc tương đương

• Trình độ ngoại ngữ (nếu cần): Anh văn trình độ B hoặc tương đương.

• Các học vấn khác cần cho ngành nghề: Nắm vững kiến thức kỹ thuật sản xuất nữ trang.

CÁC KỸ NĂNG:

• Kỹ năng công việc: Thông thạo Excel, Word văn phòng

• Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp, thương lượng; Kỹ năng giải quyết vấn đề; Kỹ năng lãnh đạo

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 30 - 45
 • Gender: Male
 • Job type : Permanent

Company Overview

CÔNG TY TNHH MTV CHẾ TÁC VÀ KINH DOANH TRANG SỨC PNJ

Company size: 1500
Công ty TNHH MTV Chế tác và kinh doanh trang sức PNJ (công ty PNJP) là công ty con độc lập của tổng công ty PNJ. Với sứ mệnh mang lại niềm kêu hãnh cho...Detail

Process Engineering Manager

CÔNG TY TNHH MTV CHẾ TÁC VÀ KINH DOANH TRANG SỨC PNJ

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts