About us

Riverbank Vietnam Co., Ltd.

Employment Information

Procurement Manager (Trưởng Bộ Phận Mua Hàng)

Job level Manager
Salary $ Competitive
Deadline to apply 13/02/2023
Industry Executive management , Import / Export , Purchasing / Merchandising
Experience 5 - 0 Years

Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa

$ Competitive

  • Kratie | Dong Nai | Binh Duong

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH PHỐ DU LỊCH SINH THÁI SƠN TIÊN

$ 18 Mil - 25 Mil VND

  • Dong Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH PHỐ DU LỊCH SINH THÁI SƠN TIÊN

$ Competitive

  • Dong Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH PHỐ DU LỊCH SINH THÁI SƠN TIÊN

$ 20 Mil - 25 Mil VND

  • Dong Nai

Công ty TNHH Olam Việt Nam

$ 8 Mil - 9 Mil VND

  • Dong Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH PHỐ DU LỊCH SINH THÁI SƠN TIÊN

$ Competitive

  • Dong Nai

Royal Group - Tập Đoàn Hoàng Gia

$ Competitive

  • Dong Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH PHỐ DU LỊCH SINH THÁI SƠN TIÊN

$ Competitive

  • Dong Nai

Công ty Cổ phần Mạc Tích

$ Competitive

  • Dong Nai

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Địa Ốc Kim Oanh

$ Competitive

  • Ba Ria-VT