Please update your profile with the latest mobile number which has been changed from  11 to 10 digits by 15/12/2018 to make it easy for employers to approach you for the suitable jobs. In case there is no action made after one day since the mentioned deadline, the system will automatically apply the changes needed as the telecom service providers have required.

language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Producer

Vietnam Artist Agency (VAA)
Updated: 14/12/2018

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Chuẩn bị kinh phí/lịch dự trù tiền kỳ.
 • Chuẩn bị bản, lịch & kinh phí thực hơn.
 • Lo/Bảo đảm các khoản thanh toán và biên lai.
 • Bảo đảm các vấn đề liên quan đến bảo hiểm y tế.
 • Xác nhận các hóa đơn, check request, đơn mua hàng.
 • Liên kết, theo dõi VFX để tổ chức địa điểm thực hiện các vấn đề liên quan đến VFX.
 • Vấn đề liên quan đến thiết bị (đặt hàng thiết bị).
 • Kiểm tra và tìm kiếm thành viên cho đoàn.
 • Đề nghị thành viên cụ thể.
 • Chuẩn bị các bản ghi nhớ cho các thỏa thuận.
 • Nghiên cứu các thỏa thuận PP (product placement) tiềm năng.
 • Nộp giấy phép để tuyển các diễn viên nhí (nếu có).
 • Chuẩn bị lịch trình tiền kì.
 • Tạo bảng và lịch trình cuối cùng.
 • Thỏa thuận về vấn đề thiết bị.
 • Đặt hàng phim và các thiết bị.
 • Sắp xếp các yêu cầu đặc biệt như động vật, màn hình xanh, backdrop, mock-up, mô hình mẫu (miniature), etc.
 • Làm việc với các tổ chức cũng như chính quyền địa phương.
 • Sắp xếp các địa điểm cần đến cũng như chỗ ở tại đó.
 • Tổ chức cuộc họp ban sản xuất.
 • Sắp xếp phòng lab, chỗ thực hiện âm thanh và thiết bị thu/lồng tiếng.
 • Giám sát việc sản xuất của từng ngày.
 • Chịu trách nhiệm cho việc giữ cho mọi công đoạn sản xuất đi đúng tiến độ.
 • Thông báo các điều kiện lao động an toàn và tổ chức cuộc họp để phổ biến.
 • Thường xuyên giám sát chi phí và lịch trình.
 • Báo cáo sản xuất về tiến độ/chi phí của các tổ.
 • Giải quyết các đơn liên quan đến bảo hiểm.
 • Họp để phân tích báo cáo chi phí trước khi nộp cho Project Accountant và các công ty liên kết.
 • Liên hệ các bên liên quan để đảm bảo các thiết bị được trả.
 • Lên danh sách kiểm kê các thứ đã mua cho chương trình và quyết định bán hay lưu trữ.
 • Tổ chức tiệc off đoàn và quà cho dàn diễn viên và ekip.
 • Lo các cảnh quay thêm và quay lại.
 • Lên danh sách cho việc tạo credit.
 • Số lượng tài sản của công ty trong kho, bảo hiểm, và các chú ý về các vấn đề chưa xử lý.

Job Requirement

 • Giao tiếp tốt: nói và viết
 • Có kiến thức về sản xuất
 • Có kỹ năng phân tích, báo cáo.
 • Thành thạo các ứng dụng của MS Office
 • Cẩn thận, trung thực, tỉ mỉ
 • Kỹ năng lập kế hoạch và tổng hợp thông tin.
 • Có thể sử dụng tiếng Anh trôi chảy
 • Có khả năng điều phối và giám sát công việc
 • Kỹ năng sắp xếp công việc

More Information

 • Degree: College
 • Age: 25 - 35
 • Job type : Permanent

Company Overview

Vietnam Artist Agency (VAA)

www.vaa-agency.com
Vietnam Artist Agency (VAA), established in September 2009, is a talent agency founded by Vietnamese celebrated actress/model/singer Ngô Thanh Vân. The...Detail

People who applied to this job also applied to:

Producer

Vietnam Artist Agency (VAA)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts