language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

N KID Corporation

Product Admin

N KID Corporation
Updated: 19/07/2019

Employment Information

Benefits

  • Laptop
  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Training & Development
  • Salary review
  • Business Expense
  • Seniority Allowance

Job Description

1. Phụ trách quản lý hợp đồng nhập khẩu và dữ liệu chung (50%)

- Phối hợp với các phòng ban nội bộ như pháp lý, kế toán, phòng mua hàng để triển khai hoàn thiện hợp đồng nhập khẩu với các đối tác cung cấp bên ngoài.

- Theo dõi các hợp đồng nhập khẩu để cập nhật tình trạng HD.

- Quản lý dữ liệu chung về sản phẩm nhập khẩu, tiNitoy và các sản phẩm khác.

2. Xây dựng cơ sở dữ liệu của sản phẩm (30%)

- Thiết lập bảng cơ sở dữ liệu về các sản phẩm đã nhập khẩu, quản lý PR/PI/Master data của bộ phận

- Thu thập dữ liệu về các sản phẩm trước khi nhập hàng để vào kho dữ liệu chung.

- Hỗ trợ quản lý tạo tài liệu giới thiệu hoặc báo cáo theo yêu cầu.

3. Phụ trách công tác hành chính của phòng Product và phối hợp với các phòng ban liên quan khác (20%).

- Triển khai trình ký các giấy tờ mua hàng/PI/Master Data

- Tổ chức điều phối việc đi công tác của phòng Product.

- Phối hợp thực hiện các đầu việc hành chính liên quan khác khi được giao.

Job Requirement

Cao Đẳng trở lên.

2-3 năm kinh nghiệm liên quan về Quản Trị, Hành Chính, ưu tiên có kinh nghiệm về hợp đồng, chứng từ xuất nhập khẩu.

MS Office, Tiếng Anh trung cấp

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

N KID Corporation

www.nkidcorp.comCompany size: 2500
N KID Group (www.nkidgroup.com) specializes in the kid lifestyle industry in Vietnam, with operations across various business verticals including: Kid...Detail

People who applied to this job also applied to:

Product Admin

N KID Corporation

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts