Product Coordinator

Benefits

 • Insurance
 • Travel
 • Allowances
 • Employee Shuttle
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

1. Điều phối, hỗ trợ và giám sát hoạt động các team chức năng

 • Tổ chức, phân công công việc cho các thành viên trong khối sản phẩm
 • Lên kế hoạch, điều phối và thực hiện các công việc phục vụ cho việc đảm bảo hoạt động liên tục của khối sản phẩm
 • Phối hợp với các bộ phận xây dựng và cải tiến quy trình/quy định làm việc của các phòng ban khối sản phẩm .
 • Lên kế hoạch hành động xử lý các phát sinh xảy ra trong quá trình làm việc giữa các phòng ban
 • Theo dõi và giám sát quá trình làm việc, ghi nhận và đánh giá hiệu quả làm việc
 • Phối hợp với các bên giải quyết các trường hợp phát sinh ngoài ngân sách/kế hoạch.

2. Quản lý & kiểm soát nguồn nhân lực

3. Xây dựng hệ thống quy trình, chính sách và phần mềm quản lý hoạt động

4. Quản lý dự án

 • Lên kế hoạch thực hiện và quản lý ngân sách
 • Tổ chức, phân công công việc, giám sát quá trình thực hiện
 • Dự toán về ngân sách

5. Báo cáo

 • Cung cấp dữ liệu và thực hiện báo cáo theo yêu cầu
 • Phân tích dữ liệu và đưa ra các giải pháp cải tiến hiệu quả công việc của bộ phận

Job Requirement

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí liên quan

- Kỹ năng giao tiếp tốt

- Kỹ năng quản lý dự án

- Tư duy logic

- Khả năng chịu áp lực

-  Ưu tiên UV hiểu biết thời trang

- Ưu tiên UV có thể đi công tác

More Information

 • Degree: College
 • Job type : Permanent
 • Age: 28 - 45

People who applied to this job also applied to:

Location

Employment Information

Feedback