About us

Viet Trang Handicraft Company

Employment Information

Product Design and Development Specialist - Chuyên Viên Thiết Kế và Phát Triển Sản Phẩm (Ngành Thủ Công Mỹ Nghệ)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 20,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 07/02/2021
Industry Arts / Creative Design , Interior / Exterior , Others
Experience 1 Years

Công Ty TNHH Thương Mại XNK Cuộc Sống Tươi Đẹp

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Thương Mại XNK Cuộc Sống Tươi Đẹp

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN YOBE 365

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Nam An Market

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP TPS Thành Phong

$ 12 Mil - 16 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN YOBE 365

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

KFC Vietnam

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh