language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Product Development Technician/Ktv Phát Triển Sản Phẩm

Công ty TNHH Cà Phê Outspan Việt Nam
Updated: 19/06/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

1. Work on product development projects.

Làm việc trên các dự án phát triển sản phẩm.

2. Organise samples, tasting, analysis, panels. Study and report results accordingly.

Tổ chức các mẫu, nếm, phân tích, bảng. Nghiên cứu và kết quả báo cáo cho phù hợp.

3. Coordinate the organization of inward samples, including tasting and analysis.

Phối hợp tổ chức các mẫu thí nghiệm bên trong, bao gồm kiểm tra và phân tích.

4. Keep relevant data of projects, trials, reports, analysis organized.

Giữ dữ liệu có liên quan của dự án, các thử nghiệm, báo cáo, tổ chức phân tích.

5. Order industrial trials.

Đặt hàng những thử nghiệm thực nghiệp.

6. Coordinate trial meetings with relevant teams.

Phối hợp các cuộc họp thử nghiệm với các nhóm có liên quan.

7. Monthly coordinate the disposal of samples and trial stocks.

Hàng tháng phối hợp xử lý mẫu và hàng hóa thử nghiệm trong kho.

8. Monthly organise the balance of trials, costs.

Hàng tháng cân đối các thử nghiệm, chi phí.

9. Liaise with key departments, mainly Production, QA, Warehose, Accounts, for smooth operations.

Liên lạc với các Bộ phận chủ chốt, chủ yếu là sản xuất, QA, kho, Kế toán, để hoạt động trơn tru.

10. Provide support to the Product Development Executive and Product Development Manager in the projects.

Hỗ trợ cung cấp cho Trưởng phòng phát triển sản phẩm và Giám đốc phát triển sản phẩm trong dự án

Job Requirement

- Trình độ : Đại học chuyên ngành Thực phẩm hoặc Hóa, Vi sinh

Degree : Engineering or Bachelor , Major Specialization Food or Chemistry, Biotechnology

- Anh văn giao tiếp, vi tính văn phòng

English: comunication, Office computer

- Nhanh nhẹn, điềm tĩnh, chịu áp lực công việc, có tinh thần trách nhiệm cao, có ý thức chấp hành kỷ luật,

Agile, calm, accept high working pressure, high sense of responsibility, a sense of observance of discipline, ...

- Có kiến thức về văn thư lưu trữ 

Knowledge of the archives

* Công ty có xe đưa rước cho những nhân viên ở TP.HCM

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Gender: Male
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH Cà Phê Outspan Việt Nam

http://olamgroup.com/Company size: 4000
Olam International was established in 1989 with 1 product in 1 country, trading cashew from Nigeria into India. Today we are a leading agri-business...Detail

Similar jobs

Product Development Technician/Ktv Phát Triển Sản Phẩm

Công ty TNHH Cà Phê Outspan Việt Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts