About us

CÔNG TY TNHH GENE FRIEND VIỆT NAM

Employment Information

Product Manager

Job level Manager
Salary $ 40,000,000 - 45,000,000 VND
Deadline to apply 04/07/2021
Industry Marketing , Biotechnology
Experience 3 Years

Viva Republica Việt Nam

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty cổ phần giải pháp công nghệ bất đông sản và đầu tư RETI

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH ACE ANTENNA

$ 22 Mil - 37,4 Mil VND

  • Ha Noi | Ha Nam | Nam Dinh

Công Ty TNHH Ô Tô TC Việt Nam

$ Competitive

  • Ha Noi | Da Nang

PERSOLKELLY Vietnam

$ 40 Mil - 65 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam

$ Over 33 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư VJC

$ 110 Mil - 154 Mil VND

  • Ha Noi | Hai Phong | Quang Ninh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 33 Mil - 44 Mil VND

  • Ha Noi

MegaCEO

$ 22 Mil - 44 Mil VND

  • Ha Noi | Ha Nam | Hung Yen

PERSOLKELLY Vietnam

$ 23 Mil - 27 Mil VND

  • Ha Noi