About us

Công ty cổ phần giải pháp công nghệ bất đông sản và đầu tư RETI

Employment Information

Product Owner

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 15,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 21/08/2021
Industry IT - Software
Experience 2 - 3 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN BUCA

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Tập đoàn Novaon

$ 20 Mil - 40 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần giải pháp công nghệ bất đông sản và đầu tư RETI

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Công Nghệ VelaCorp

$ 44 Mil - 55 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH GENE FRIEND VIỆT NAM

$ 40 Mil - 45 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Dịch Vụ HQ Group

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Esoft

$ 15 Mil - 23 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH ATLAS COPCO VIỆT NAM

$ Competitive

  • Ha Noi