About us

Công ty CP Công Nghệ Và Truyền Thông SAMO

Employment Information

Product Owner

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 20,000,000 - 30,000,000 VND
Deadline to apply 28/02/2023
Industry Banking , Insurance , IT - Software
Experience 2 - 0 Years

Công ty Cổ phần Thời Trang YODY

$ 25 Mil - 60 Mil VND

  • Ha Noi | Hai Duong

EVNFinance

$ 22 Mil - 33 Mil VND

  • Ha Noi

FPT Telecom - Chi nhánh Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 20 Mil - 45 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Thời Trang YODY

$ 25 Mil - 60 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Thời Trang YODY

$ 25 Mil - 60 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC FUTURELANG

$ 16 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Công nghệ Medici

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Thời Trang YODY

$ 40 Mil - 55 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Viettel - CHT

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công ty TNHH Viettel - CHT

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh