language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Production Accountant

Công ty TNHH Olam Việt Nam
Updated: 19/08/2019

Employment Information

Job Description

- Thực hiện & quản lý công tác thống kê sản xuất của toàn công ty theo sự chỉ đạo của Trưởng phòng kế toán - Kế toán trưởng

- Tiến hành theo dõi tình hình sản xuất theo từng công đoạn, mỗi công đoạn đều phải có số liệu thống kê thực tế bằng các phương pháp cân, đo, đong, đếm; độc lập với sổ sách của Trưởng ca sản xuất, sau đó mới tiến hành đối chiếu số liệu, tính ngay % hao hụt tại thời điểm thống kê.
- Tiến hành lập biên bản sự việc ngay với Trưởng ca và người làm chứng nếu % hao hụt vượt quá mức cho phép.
- Kết hợp với Trưởng ca để đôn đốc công nhân làm việc, không để tình trạng lãng công xảy ra.
- 8h30 sáng ngày hôm sau phải có báo cáo thống kê của ca 1, 9h30 phải có báo cáo của ca 2 ngày hôm trước gửi cho Trưởng phòng qua mail.

- Theo dõi, đôn đốc tiến độ sản xuất và giao hàng
- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng phòng

Job Requirement

Tốt Nghiệp Cao đẳng trở lên

Tiếng anh tốt

Biết về phần mềm SAP

Siêng năng, cẩn thận,chịu khó

Ưu tiên ứng viên ở Long Thành, Nhơn Trạch

More Information

  • Degree: College
  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH Olam Việt Nam

http://olamgroup.com/Company size: 4000
Olam International was established in 1989 with 1 product in 1 country, trading cashew from Nigeria into India. Today we are a leading agri-business...Detail
Job tags / Skills: Kế toán sản xuất

Production Accountant

Công ty TNHH Olam Việt Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts