From 30/08/2018, CareerBuilder.vn updates the interface of jobseeker's profile page and provide more functions for users. These changes will help candidate update and manage all their information on CareerBuilder more quickly and easily

language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Production Section Leader (Thu Duc) (12094)

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Updated: 11/09/2018

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Travel opportunities
 • Employee Shuttle Service
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

-Report to Japanese manager/ Báo cáo cho GĐ người Nhật
-Administrating around 20 workers/ Quản lý 20 công nhân
-Making work environment better/ Làm cho môi trường làm việc tốt hơn
-Responsible cost reduction and production volume/ Chịu trách nhiệm về giảm chi phí và tăng sản lượng
Create and utilize requirements documents and business plans, and launch plans for your products/Tạo và sử dụng các tài liệu yêu cầu và kế hoạch kinh doanh và khởi chạy kế hoạch cho các sản phẩm
Identify and execute when necessary business development relationships needed to make your product a whole product/Xác định và mở rộng các mối quan hệ phát triển kinh doanh cần thiết để làm cho sản phẩm trở thành một sản phẩm hoàn thiện
-Generate business cases for product extensions and product enhancements/Phát triển các kế hoạch mở rộng và tăng giá trị sản phẩm
-Review revenue on a monthly basis/ Xem xét lại doanh thu hàng tháng
-Drive business by developing consumer-right products that corresponds with company financial targets/Thúc đẩy kinh doanh bằng cách phát triển các sản phẩm phù hợp với mục tiêu tài chính của công ty
-Responsible for producing business statistics among which are price points, product mix sales history, and competition for product introduction/Chịu trách nhiệm về thống kê tình hình kinh doanh sản phẩm dựa trên điểm giá, lịch sử kinh doanh, cạnh tranh,...
-Metallic processing/ Gia công kim loại
-Use NC, CNC, and etc./ Sử dụng máy NC, CNC,...

Job Requirement

<MUST>
-Language skill (broken English or Japanese are fine) *Language is not very important, if they can tell by simple word is enough

-More than 3 years experience as a worker in metallic processing industry
-Experience for using use NC, CNC, and etc for metallic processing

Bắt buộc: 

Tiếng ANh hoặc tiếng Nhật giao tiếp 

- Trên 3 năm kinh nghiệm như công nhân trong ngành gia công kim loại

- Kinh nghiệm sử dụng máy NC, CNC,...cho gia công kim loại

Làm việc từ 8h-17h thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 cách tuần tại KCX Linh Trung, Thủ Đức

More Information

 • Degree: Intermediate
 • Age: 28 - 34
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

https://www.reeracoen.com.vn/
REERACOEN VIETNAM là một chi nhánh của Neo Career – Công ty tư vấn tuyển dụng nhân sự hàng đầu tại Nhật Bản được điều hành bởi đội ngũ tư vấn tuyển dụng...Detail

Production Section Leader (Thu Duc) (12094)

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts