About us

VivaBlast Vietnam Co., Ltd

Employment Information

PROJECT ENGINEER (GOOD ENGLISH)/KỸ SƯ DỰ ÁN (TIẾNG ANH TỐT)/MECHANICAL ENGINEER/KỸ SƯ CƠ KHÍ

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Mechanical / Auto / Automotive , Oil / Gas , Civil / Construction

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Thiên Phú Gia

$ 15,4 Mil - 22 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH POSCO - Việt Nam

$ Over 13 Mil VND

  • Ba Ria-VT

VivaBlast Vietnam Co., Ltd

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Nhà Máy Luyện Phôi Thép - CN Công Ty CP Thép Pomina

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Ba Ria-VT

Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Cường Thịnh

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH TTCL Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

VivaBlast Vietnam Co., Ltd

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

LG Electronics Vietnam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Thi Vai International Port Co., Ltd.

$ Competitive

  • Ba Ria-VT

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THÉP QSB

$ Competitive

  • Ho Chi Minh