language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương

Project Finance Specialist

Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương
Updated: 29/07/2019

Employment Information

Benefits

  • Laptop
  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Phân tích, đánh giá, xây dựng mô hình tài chính cho các dự án đầu tư mới. Hỗ trợ quá trình theo dõi tình hình thực hiện dự án, ngân sách dự án. Thực hiện đánh giá hiệu quả dự án sau khi đi vào hoạt động và chuyển giao cho các bộ phận vận hành.

2. Phân tích, tìm kiếm các phương án, lựa chọn thay thế nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn tài nguyên tài chính của đơn vị/ tập đoàn trong toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị/ tập đoàn.

3. Hỗ trợ Giám Đốc Tài Chính IPPG trong việc xây dựng các qui trình, qui định, chính sách tài chính kế toán cần thiết của Công ty.

4. Hỗ trợ Giám Đốc Tài Chính IPPG trong việc thu thập/trao đổi các thông tin cần thiết từ các đơn vị phục vụ cho các yêu cầu tài chính đột xuất của tập đoàn.

5. Làm đầu mối tương tác thu thập, chuyển đổi thông tin và theo dõi các yêu cầu của Giám đốc tài chính IPPG với các công ty thành viên.

* Địa điểm làm việc: 161 Đồng Khởi, Quận 1.

* Thời gian làm việc: Thứ 2- Thứ 6

Job Requirement

1. Tốt nghiệp đại học tài chính, kế toán. Có các bằng cấp phù hợp vd. ACCA, CPA, CFA là một lợi thế

2. Có từ 3-5 năm kinh nghiệm ở các vị trí và quy mô tương đương; kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức MNC/nước ngoài, các công ty kiểm toán lớn là một lợi thế.

3. Có kỹ năng lập mô hình tài chính, phân tích xuất sắc, liên hệ các sự kiện, xử lý khối lượng thông tin phức tạp, nhiều

4. Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và làm việc với nhiều bộ phận khác nhau trong tổ chức

 5. Tiếng Anh sử dụng thành thạo bao gồm cả nói & viết. 

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương

Overview about IPP Group: Established: 1985 Head office: Opera View Building, 7th Floor, 161 Dong Khoi, D.1, HCMC Number of subsidiaries &...Detail
Job tags / Skills:Financeauditproject

Project Finance Specialist

Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts