language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Project Management Office - PMO

Vietnam Artist Agency (VAA)
Updated: 17/08/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review
  • Annual Leave

Job Description

Chúng tôi sẽ dựa trên những quy trình hiện tại trong Quy trình Cải Tiến Dịch Vụ Thường Xuyên (CSI) hiện tại, nhưng lần này chúng tôi sẽ bao gồm mọi thứ trong phạm vi từ Dự án phim, Dự án sự kiện, Bán hàng, CNTT, phát triển sản phẩm và dịch vụ, công nghệ & kiến trúc, hỗ trợ hệ thống và các dự án phát triển và tái phát triển nội bộ khác.

Bộ phận Quản lý dự án (PMO) sẽ là bộ phận điều hành chính và xuyên suốt cho tất cả các dự án Norwester đang thực hiện và đầu tư. PMO được ủy quyền bởi PPM nhằm đảm bảo rằng các hạn mục ưu tiên của dự án đã được phê duyệt thì được thực thi theo hệ thống. PMO sẽ hổ trợ cho tất cả các dự án của Norwester chuẩn hóa về form mẫu, đào tạo huấn luyện và hướng dẫn một cách thực tế nhất. PMO có quyền kiểm soát bất kỳ dự án nào bằng cách yêu cầu các bên phải thực hiện theo chính sách, form mẫu, tiêu chuẩn mà PMO yêu cầu. Xa hơn nữa PMO sẽ tạo điều kiện thuận lợi để giúp PPM đưa ra các quyết định căn cứ vào các yếu tố tối ưu, độc lập, rủi ro và phân bổ nguồn nhân lực.

Nói cách khác, PPM định hướng và PMO đảm bảo dự án đi đúng hướng. PMO sẽ là chìa khóa thành công trong tương lai của cty!

Mô tả công việc:

- Quản lý chức năng của bộ phận PMO và các thành viên trong nhóm.

- Cải tiến liên tục các quy trình quản lý các danh mục đầu tư.

- Làm việc với chủ sở hữu danh mục đầu tư và dự án để đảm bảo tính liên kết trong suốt quá trình.

- Cùng với PMT, duy trì và thực hiện theo lệnh, để đưa ra quyết định hàng ngày thay mặt cho PPT

- Tạo điều kiện hợp tác hiệu quả với PPT, bao gồm báo cáo và điều hành các cuộc họp PPT

- Hỗ trợ chủ sở hữu danh mục đầu tư / chủ dự án trong việc bắt đầu dự án, phát triển các phương án kinh doanh và phê duyệt dự án

Job Requirement

Năng lực cần có:

-       Hồ sơ năng lực và kinh nghiệm quản lý

-       Kinh nghiệm quản lý dự án

-       Khả năng đào tạo, huấn luyện

-       Quản lý nhân sự, lãnh đạo

Đặc điểm cá nhân mong muốn:

-       Làm việc nhóm/ trưởng nhóm

-       Khả năng định hướng quy trình

-       Tư duy dịch vụ, chủ động và mang tính xây dựng

-       Tư duy kinh doanh

-       Có quyết tâm, nghị lực mạnh mẽ

-       Kĩ năng giao tiếp tốt

-       Kỹ năng viết tiếng Anh tốt (vì nhiều tài liệu phải được dịch sang tiếng Việt)

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

Vietnam Artist Agency (VAA)

www.vaa-agency.com
Vietnam Artist Agency (VAA), established in September 2009, is a talent agency founded by Vietnamese celebrated actress/model/singer Ngô Thanh Vân. The...Detail

Similar jobs

Project Management Office - PMO

Vietnam Artist Agency (VAA)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts