language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Project Manager

CÔNG TY TNHH MTV CHẾ TÁC VÀ KINH DOANH TRANG SỨC PNJ
Updated: 16/04/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1. Thay mặt TGĐ PNJP chỉ đạo và Giám sát hoạt động dự án.
(Trọng số: 60%)
- Giám sát toàn diện các hoạt động dự án đang thực hiện tại PNJP.
- Tổng hợp, báo cáo, phân tích hiệu quả, tiến độ thực hiện các dự án.
- Đánh giá và tham mưu cho TGĐ các quyết định, chỉ đạo thực hiện dự án.
- Triển khai, giám sát việc triển khai các chỉ đạo của TGĐ đối với các dự án tại Công ty.
- Tham gia các hoạt động dự án, các cuộc họp theo sự ủy quyền từ TGĐ.
- Phối hợp với các đơn vị thực hiện dự án để đôn đốc, kiểm tra, báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho TGĐ về tiến độ, hiệu quả thực hiện.
- Đề xuất và tham mưu các ý kiến trợ giúp Tổng Giám đốc giải quyết các vấn đề phát sinh theo yêu cầu của Tổng Giám Đốc.
- Tham gia các cuộc họp mà Tổng Giám đốc tham dự hoặc được cử làm đại diện.
- Làm đầu mối chuẩn bị và kiểm tra việc cung cấp các điều kiện hậu cầu thiết yếu để Tổng Giám đốc điều hành công việc thuận lợi
- Giải quyết các hồ sơ dự án trong phạm vi đươc phân quyền.
2. Thực hiện các công việc trợ lý cho TGĐ.
(Trọng số: 40%)
- Là đầu mối truyền tải các thông tin từ Tổng Giám đốc tới các Phòng ban liên quan và ngược lại.
- Tham mưu cho công tác quản lý điều hành.
- Tham mưu về việc bảo quản các tài sản và mọi hoạt động dự án của Công ty.
- Tham mưu về các hoạt động liên quan phát triển các dự án của Công ty.
- Tham mưu cho Tổng Giám đốc về việc xây dựng các mối quan hệ với những đối tác và hợp tác cho các dự án tiếp theo trong tương lai.
- Chuẩn bị các báo cáo dự án cho TGĐ.
- Một số công việc khác theo yêu cầu của Tổng Giám đốc.

Job Requirement

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 
• Bằng cấp: tốt nghiệp Đại học trở lên 
• Trình độ ngoại ngữ (nếu cần): Giao tiếp tốt
• Số năm kinh nghiệm liên quan: trên 5 năm
• Các kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công việc hiện tại: Quản lý dự án 
• Kỹ năng công việc:
- Kỹ năng phỏng vấn, đánh giá.
- Kỹ năng vi tính: sử dụng thành thạo các phần mềm Word, Excel, Power Point, Project
• Kỹ năng mềm: 
- Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng trình bày.
- Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc
• Công bằng, khách quan, điềm tính.
• Cẩn thận và tỉ mỉ.
• Có tinh thần trách nhiệm cao và bảo mật tốt.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 35 - 45
 • Job type : Permanent

Company Overview

CÔNG TY TNHH MTV CHẾ TÁC VÀ KINH DOANH TRANG SỨC PNJ

Company size: 1500
Công ty TNHH MTV Chế tác và kinh doanh trang sức PNJ (công ty PNJP) là công ty con độc lập của tổng công ty PNJ. Với sứ mệnh mang lại niềm kêu hãnh cho...Detail

People who applied to this job also applied to:

View more jobs "Project Manager"

Project Manager

CÔNG TY TNHH MTV CHẾ TÁC VÀ KINH DOANH TRANG SỨC PNJ

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts