About us

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Dịch Vụ HQ Group

Employment Information

Project Manager

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 1.000 - 1.500 USD
Deadline to apply 25/08/2021
Industry IT - Software
Experience 1 - 2 Years

Công ty TNHH ICON TECHNIC

$ 20 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi | Hai Phong | Ho Chi Minh

Công ty phần Peopleone

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 40 Mil - 60 Mil VND

  • Ha Noi

Kajima VN

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty CP NetNam

$ 18 Mil - 24 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ MB AGEAS

$ Competitive

  • Ha Noi

Kajima VN

$ Competitive

  • Ha Noi

BSS Group

$ 18 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC TLI HÀ NỘI

$ 35 Mil - 55 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ VIỆT AN

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi