language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Project Supervisor (Civil & Structural)

Công ty Cổ phần Gamuda Land (HCMC)
Updated: 17/05/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

1. Monitor progress and determine action to mitigate delays and obstruction.

Theo dõi tiến độ và xác định hành động để giảm thiểu sự chậm trễ và tắc nghẽn.

2. Checking of C&S work quality at all stages.

Kiểm tra chất lượng công việc của kỹ thuật kết cấu và xây dựng ở tất cả các giai đoạn.

3. Provide relevant information and reports to immediate superior regularly. Eg: daily and weekly reports.

Cung cấp thông tin liên quan và báo cáo cho cấp trên ngay lập tức và thường xuyên. Vd: báo cáo hàng ngày và hàng tuần.

4. Any other duties that may be assigned time to time by the Management.

Các nhiệm vụ khác được Ban Giám đốc phân công tại từng thời điểm.

Job Requirement

1. Degree in Civil & Structural Engineering (College, University).

2. Minimum 3 years experience in high rise building construction..

3. Good working knowledge in C&S engineering and construction.

4. Able to communicate with all levels, patient, hard working, thinking forward, initiative and willing to learn.

--------------------------------------------

1. Bằng Kỹ sư Xây dựng và Kết cấu (Cao đẳng, Đại học).

2. Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng nhà cao tầng.

3. Giỏi về kỹ thuật Kết cấu và xây dựng.

4. Giỏi giao tiếp, kiên nhẫn, siêng năng, cầu tiến, chủ động và luôn học hỏi.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Cổ phần Gamuda Land (HCMC)

https://gamudaland.com.vn/Company size: 300-400
Established in 1995, Gamuda Land is the property development arm of Gamuda Berhad, one of the the leading engineering, construction and infrastructure...Detail

Project Supervisor (Civil & Structural)

Công ty Cổ phần Gamuda Land (HCMC)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts