About us

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Employment Information

[PT3] Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng doanh nghiệp - EB - MSB - 1P065

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 07/02/2021
Industry Law / Legal Services , Banking , Finance / Investment
Experience 5 - 7 Years

Location

Bac Ninh

Quang Ninh

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

$ Over 8 Mil VND

  • Bac Ninh | Thai Nguyen | Bac Giang

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

  • Bac Ninh | Quang Ninh | Vinh Phuc

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

  • Bac Ninh | Quang Ninh | Vinh Phuc

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

  • Thai Nguyen | Quang Ninh | Vinh Phuc

Ngân Hàng TMCP Việt Á

$ Competitive

  • Quang Ninh

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Quang Ninh

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

  • Tien Giang | Tay Ninh | Bac Ninh

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

  • Nam Dinh | Tay Ninh | Bac Ninh

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

  • Tien Giang | Tay Ninh | Bac Ninh

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Hai Phong | Thai Binh | Quang Ninh