About us

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Employment Information

[PT3] Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng doanh nghiệp - EB - MSB - 1Q034

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 07/02/2021
Industry Law / Legal Services , Banking , Finance / Investment
Experience 5 - 7 Years

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh | Can Tho

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh | Can Tho

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh | Da Nang

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh | Da Nang

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

$ 8 Tr - 16 Tr VND

  • Ho Chi Minh

ACB - Ngân Hàng TMCP Á Châu

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

$ 8 Tr - 16 Tr VND

  • Ho Chi Minh