About us

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Employment Information

[PT3] Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng doanh nghiệp - EB - MSB - 1Q035

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 07/02/2021
Industry Law / Legal Services , Banking , Finance / Investment
Experience 5 - 7 Years

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh | Can Tho

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh | Can Tho

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Khanh Hoa

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Khanh Hoa | Lam Dong | Da Nang

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Binh Dinh | Khanh Hoa | Can Tho

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

  • Tien Giang | Tay Ninh | Can Tho

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

  • Tien Giang | Tay Ninh | Can Tho

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

  • Tien Giang | Tay Ninh | Can Tho

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Khanh Hoa

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

  • Thanh Hoa | Khanh Hoa | Binh Thuan