About us

IDM - International Digital Media

Employment Information

Purchasing Intern (Thực Tập Sinh Thu Mua)

Job level Student / Internship
Salary $ Competitive
Deadline to apply 13/11/2020
Industry Advertising / PR / Communications , Quality Control (QA/QC)

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trung Thủy

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty CP SX TM & DV Juno

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty CP SX TM & DV Juno

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Onpoint

$ 3,4 Tr - 3,4 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH W2SOLUTION VIỆT NAM

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Vietpearl

$ 2 Tr - 3 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Dale Carnegie Việt Nam

$ 2 Tr - 3 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Vườn Trái Cửu Long

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Eco-Lians

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

MM Mega Market Vietnam

$ 2 Tr - 3 Tr VND

  • Ho Chi Minh