language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

PURCHASING & LOGISTICS SUPERVISOR

Công Ty Cổ Phần VHRS
Updated: 06/04/2020

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Phụ trách thu mua nguyên vật liệu đầu vào, thiết bị, tài sản... cho nhà máy
- Phụ trách các thủ tục chứng từ, tờ khai hải quan, ...
- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại các công ty sản xuất (ưu tiên công ty Hàn)
- Tiếng Anh thành thạo 4 kỹ năng (ưu tiên nếu biết thêm tiếng Trung)
- Mức lương: thương lượng (từ 20 triệu)

Job Requirement

- Phụ trách thu mua nguyên vật liệu đầu vào, thiết bị, tài sản... cho nhà máy
- Phụ trách các thủ tục chứng từ, tờ khai hải quan, ...
- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại các công ty sản xuất (ưu tiên công ty Hàn)
- Tiếng Anh thành thạo 4 kỹ năng (ưu tiên nếu biết thêm tiếng Trung)
- Mức lương: thương lượng (từ 20 triệu)

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần VHRS

Company size: 25-99
VHRS là công ty cung cấp dịch vụ giải pháp chuyên nghiệp về phát triển nguồn nhân lực bao gồm tuyển dụng, đào tạo và tư vấn về Quản trị Nhân sự. Với đội ngũ...Detail

PURCHASING & LOGISTICS SUPERVISOR

Công Ty Cổ Phần VHRS

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts