About us

Công Ty TNHH MTV Wacontre

Employment Information

[Q.12/HCM]Java project leader

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 1.300 - 1.500 USD
Deadline to apply 28/02/2021
Industry IT - Software
Experience 3 - 5 Years

Location

Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Immica

$ Over 18 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 25 Mil - 37 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Talentnet Corporation

$ 35 Mil - 45 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ Under 33 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 30 Mil - 33 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Tập Đoàn Công Nghệ Thủ Thiêm

$ 32 Mil - 80 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | Da Nang

CÔNG TY TNHH LINGOFOCUS

$ 8 Mil - 18 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT AN

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

CareerBuilder

$ 20 Mil - 25 Mil VND

  • Ho Chi Minh