About us

Hercules VN Co., Ltd.

Employment Information

QA Executive

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 12,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 31/10/2020
Industry Environmental , Chemical Eng. , Biotechnology
Experience 2 - 3 Years

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Thiên Phú Gia

$ 44 Tr - 66 Tr VND

 • Binh Duong

TNHH DP SYSTEMS ELECTRONIC MECHANICAL TECHNOLOGY VIỆT NAM

$ Competitive

 • Binh Duong

Công Ty TNHH Precision Machining Assembling Service (PMAS)

$ 12 Tr - 15 Tr VND

 • Binh Duong

CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM)

$ 9 Tr - 10 Tr VND

 • Binh Duong

TNHH DP SYSTEMS ELECTRONIC MECHANICAL TECHNOLOGY VIỆT NAM

$ Over 8 Tr VND

 • Binh Duong

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHỰA VÀ ĐIỆN TỬ YUEN FUNG VIỆT NAM

$ 12 Tr - 17 Tr VND

 • Binh Duong

Công Ty TNHH Precision Machining Assembling Service (PMAS)

$ Competitive

 • Binh Duong

Digital Age Dental Laboratories, Ltd (USA)

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Binh Duong

CÔNG TY TNHH BAO BÌ NHỰA TIẾN PHÁT

$ 7 Tr - 8 Tr VND

 • Binh Duong

Talent Trader Vietnam

$ 15 Tr - 25 Tr VND

 • Binh Duong

Masan Consumer

$ Competitive

 • Binh Duong