language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

QA Manager (35-40tr, May mặc, Tiếng Anh, Nghệ An)

CÔNG TY TNHH SHR VIỆT NAM
Updated: 21/10/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Tổ chức thực hiện chiến lược và kế hoạch phát triển phòng QLCL;
- Xây dựng, cập nhật, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng, qui trình công việc của công ty tuân thủ yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.
- Tham gia xây dựng và thực hiện dự án đầu tư
- Đề xuất phương án và tổ chức thực hiện hệ thống quản lý chất lượng của các dự án đầu tư.
- Quản lý và kiểm soát thực hiện các công việc chuyên môn của Phòng
- Hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi và giám sát việc thực hiện các Quy trình ISO của các bộ phận;
- Tổ chức các hoạt động kiểm soát chất lượng sản phẩm tại công ty, nhà máy và các đơn vị gia công;
- Tổ chức chuẩn hóa các thiết bị kiểm tra, thiết bị đo lường;

Job Requirement

- Tốt nghiệp CĐ, ĐH đại học . Ưu tiên về ngành may mặc, thời trang

- Kiển thức cơ bản về ngành may mặc.

- Kiến thức về hệ thống quản lý chất lượng, quản lý nhân viên, đào tạo nhân sự

- Quản lý chất lượng theo hệ thống

- Kỹ năng giải quyết vấn đề- Giao tiếp tiếng Anh chuyên ngành, vi tính văn phòng thành thạo

- Kinh nghiệm tịa vị trí tương đương từ 3- 5 năm trở lên

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: 29 - 45
  • Job type : Permanent

Company Overview

CÔNG TY TNHH SHR VIỆT NAM

Company size: 10-20

CÔNG TY TNHH SHR VIỆT NAM Cung ứng dịch vụ nhân sự cao cấp.

QA Manager (35-40tr, May mặc, Tiếng Anh, Nghệ An)

CÔNG TY TNHH SHR VIỆT NAM

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts