language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

QA Manager

First Alliances
Updated: 19/07/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup

Job Description

 • Quản lý và điều hành toàn bộ các hoạt động của Phòng Quản lý chất lượng bao gồm:
 • Quản lý, phân công, sắp xếp công việc cho toàn bộ công nhân viên thuộc phòng Quản lý chất lượng QA/QC;
 • Chịu trách nhiệm xử lý khiếu nại chất lượng từ khách hàng;
 • Chịu trách nhiệm quản lý & cải tiến chất lượng nhà cung cấp;
 • Chịu trách nhiệm chính khi khách hàng hoặc bên thứ 3 đánh giá về hệ thống ISO 9000, 1400 và các hệ thống khác theo yêu cầu của khách hàng;
 • Duy trì và liên tục cải tiến hệ thống quản lý chất lượng của công ty. Chủ trì việc cải tiến chất lượng trong các công đoạn sản xuất, chịu trách nhiệm trong việc giám sát sự tuân thủ đối sách cải tiến trong công đoạn sản xuất;
 • Chủ trì việc họp chất lượng tuần-tháng-năm, từ đó lập kế hoạch cải tiến chất lượng dựa trên phân tích số liệu tỷ lệ hàng lỗi cho từng vấn đề của chất lượng phát sinh;
 • Thực hiện các Công việc khác theo chỉ đạo từ BGĐ.

Job Requirement

 • Nam, tuổi từ 35 đến 45, tốt nghiệp Đại học các ngành nghề liên quan
 • Ít nhất 03 năm quản lý Phòng Quản lý chất lượng ở công ty sản xuất;
 • Kỹ năng lãnh đạo, tổ chức, giám sát công việc
 • Kỹ năng phân tích, tổng hợp, tư suy và giải quyết vấn đề · Có kinh nghiệm về vận hành hệ thống ISO 9000 & 14000
 • Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc;
 • Trung thực, nhiệt tình, nhạy bén, chủ động trong công việc.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 25 - 35
 • Job type : Permanent

Company Overview

First Alliances

http://www.fa.net.vn/Company size: 200
Established in 1998, First Alliances is the most well-known as the leading HR consultancy in Viet Nam. We are proud to be the pioneer and constantly...Detail

People who applied to this job also applied to:

View more jobs "QA Manager"

QA Manager

First Alliances

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts