About us

MegaCEO

Employment Information

QA/QC Director | Giám Đốc Quản Lý Chất Lượng (Gia Dụng, 3000USD, N7407)

Job level Director
Salary $ 2.500 - 3.000 USD
Deadline to apply 29/07/2020
Industry Manufacturing / Process , Quality Control (QA/QC)
Experience 5 - 7 Years

Location

Ha Noi

Bac Ninh

MegaCEO

$ 59,4 Tr - 66 Tr VND

  • Ha Noi | Bac Ninh | Hai Phong

MegaCEO

$ 55 Tr - 66 Tr VND

  • Ha Noi | Bac Giang | Bac Ninh

Công ty CP Tập Đoàn T&T

$ Competitive

  • Ha Noi

MegaCEO

$ 59,4 Tr - 66 Tr VND

  • Ha Noi | Hai Phong | Bac Ninh

MegaCEO

$ 55 Tr - 66 Tr VND

  • Ha Noi | Bac Ninh

Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Quốc tế Việt Sing

$ Competitive

  • Bac Ninh

Wistron NeWeb Corporation

$ Competitive

  • Bac Ninh

Công ty CPSX & XNK Bao Bì Thăng Long

$ 13 Tr - 20 Tr VND

  • Bac Ninh

Expertrans Global Languages Solution

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty TNHH Viettel - CHT

$ 15 Tr - 25 Tr VND

  • Ha Noi