About us

Talent Trader Vietnam

Employment Information

QA Senior Staff

Job level Manager
Salary $ 15,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 13/11/2020
Industry Pharmacy
Experience 3 - 5 Years

Location

Talent Trader Vietnam

$ Competitive

 • Binh Duong

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 14 Tr - 20 Tr VND

 • Binh Duong

GS Battery Vietnam Co., Ltd.

$ 12 Tr - 14 Tr VND

 • Binh Duong

TNHH DP SYSTEMS ELECTRONIC MECHANICAL TECHNOLOGY VIỆT NAM

$ Competitive

 • Binh Duong

Công Ty TNHH Precision Machining Assembling Service (PMAS)

$ 12 Tr - 15 Tr VND

 • Binh Duong

CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM)

$ 9 Tr - 10 Tr VND

 • Binh Duong

TNHH DP SYSTEMS ELECTRONIC MECHANICAL TECHNOLOGY VIỆT NAM

$ Over 8 Tr VND

 • Binh Duong

Hercules VN Co., Ltd.

$ 12 Tr - 15 Tr VND

 • Binh Duong

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHỰA VÀ ĐIỆN TỬ YUEN FUNG VIỆT NAM

$ 12 Tr - 17 Tr VND

 • Binh Duong

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Thiên Phú Gia

$ 44 Tr - 66 Tr VND

 • Binh Duong

Aiphone Communications (Vietnam) Co.,Ltd

$ 8 Tr - 10 Tr VND

 • Binh Duong