About us

Công ty TNHH Sumitomo Electric Interconnect Products Việt Nam

Employment Information

QA Staff (Nhân viên quản lý chất lượng)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 450 - 550 USD
Deadline to apply 30/07/2020
Industry Mechanical / Auto / Automotive , Electrical / Electronics , Maintenance
Experience 2 - 5 Years

Wistron NeWeb Corporation

$ Competitive

  • Bac Ninh

Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Quốc tế Việt Sing

$ Competitive

  • Bac Ninh

Công ty CPSX & XNK Bao Bì Thăng Long

$ 13 Tr - 20 Tr VND

  • Bac Ninh

CÔNG TY TNHH LUXSHARE - ICT ( VIỆT NAM )

$ 15 Tr - 30 Tr VND

  • Bac Giang | Bac Ninh | Thai Nguyen

MegaCEO

$ 17,6 Tr - 24,2 Tr VND

  • Ha Noi | Hai Duong | Bac Ninh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 8,8 Tr - 9,9 Tr VND

  • Bac Ninh

MegaCEO

$ 22 Tr - 26,4 Tr VND

  • Ha Noi | Bac Ninh | Vinh Phuc

Công ty CPSX & XNK Bao Bì Thăng Long

$ 7 Tr - 9 Tr VND

  • Bac Ninh

Công ty TNHH Sumitomo Electric Interconnect Products Việt Nam

$ Competitive

  • Bac Ninh

Wistron NeWeb Corporation

$ Competitive

  • Bac Ninh