About us

Công ty TNHH Halla Electronics Vina

Employment Information

QA Team Leader/ Trưởng phòng Quản lý chất lượng

Job level Manager
Salary $ 17,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2020
Industry Mechanical / Auto / Automotive , Electrical / Electronics , Maintenance
Experience 1 - 2 Years

Công ty TNHH Halla Electronics Vina

$ 14 Tr - 18 Tr VND

 • Hai Phong

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng

$ Competitive

 • Hai Phong

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng

$ Competitive

 • Hai Phong

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng

$ Competitive

 • Hai Phong

MegaCEO

$ 33 Tr - 55 Tr VND

 • Ha Noi | Ho Chi Minh | Hai Phong

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long

$ Competitive

 • Hai Phong

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng

$ Competitive

 • Hai Phong

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng

$ Competitive

 • Hai Phong

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng

$ Competitive

 • Hai Phong

Công ty TNHH Halla Electronics Vina

$ Competitive

 • Hai Phong

Viet Thai International

$ Competitive

 • Hai Phong