language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Similar jobs View all

http://dtsvn.com/

Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam (DTSVN) là công ty 100% vốn của Nhật Bản, được thành lập tại Hà Nội vào tháng 4 năm 2014 với lĩnh vực hoạt động chính là... Detail

QA Team Leader

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Allowances
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review
  • Business Expense
  • Annual Leave

Job Description

- Kiểm tra, đốc thúc, đảm bảo các dự án phần mềm tuân thủ đúng theo quy trình đã xác định trước;

- Tạo báo cáo chất lượng theo định kỳ cho các dự án phần mềm;

- Đưa ra các cảnh báo sớm, hỗ trợ PM trong việc quản lý chất lượng dự án phần mềm;

- Đề xuất các quy trình phát triển phần mềm và theo dõi để đảm bảo các bên liên quan tuân thủ quy trình

- Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, tuân thủ quy trình phát triển phần mềm chuẩn PMS của DTS Japan, quy trình phát triển phần mềm theo tiêu chuẩn ISO 9001.

Job Requirement

- Đã có kinh nghiệm hoặc có tố chất làm QA Leader ở công ty phần mềm; 

- Hiểu rõ các quy trình phát triển phần mềm theo tiêu chuẩn ISO 9001;

- Có khả năng viết được báo cáo chất lượng cho các dự án phần mềm;

- Có khả năng điều chỉnh được quy trình phù hợp với từng dự án phần mềm; 

- Có khả năng đưa ra được các cảnh báo sớm về chất lượng, tiến độ của các dự án phần mềm;

- Tiếng Nhật giao tiếp tốt. (Tương đương N3 trở lên)

Job tags / Skills:QA

QA Team Leader

Công Ty TNHH Phần Mềm DTS Việt Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts