language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

QA Teamlead - Salary upto 1,5k$

NMS - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THẾ HỆ MỚI
Updated: 18/06/2019

Employment Information

Job Description

 • Xây dựng các quy trình triển khai dự án phần mềm
 • Viết các tài liệu kiểm thử cho các hệ thống phần mềm do công ty phát triển.
 • Phối hợp với các phòng ban trong công ty xây dựng, cải tiến hệ thống quy trình vận hành, kinh doanh, phát triển dịch vụ của công ty
 • Kiểm soát, đánh giá định kỳ các quy trình đang triển khai tại công ty
 • Quản lý, giao việc và đánh giá công việc của các thành viên trong phòng
 • Lập kế hoạch công việc, báo cáo công việc theo tuần/tháng/quý

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học
 • Có kinh nghiệm 2 năm trở lên đảm nhận vị trí trưởng phòng/trưởng nhóm Quản lý chất lượng
 • Có kinh nghiệm 5 năm trở lên về đảm bảo chất lượng phần mềm
 • Am hiểu và có kinh nghiệm triển khai các quy trình theo mô hình CMMI
 • Ưu tiên có kiến thức và kinh nghiệm về ISO 9001, ISO 27001

Ưu tiên:

 • Khả năng quản lý nhóm, phân công công việc, đánh giá nhân viên;
 • Kỹ năng tổng hợp, báo cáo
 • Tư duy logic, tường minh, xử lý vấn đề tốt
 • Cẩn thận, tỉ mỉ, tinh thần trách nhiệm cao;

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

NMS - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THẾ HỆ MỚI

http://nms.com.vn/Company size: 100-499
NMS là thành viên của Tập đoàn Viễn thông Hà Nội (Hanoi Telecom Corporation – HTC) hoạt động trong lĩnh vực viễn thông – công nghệ thông tin. Trong gần 10...Detail
Job tags / Skills:QA

Similar jobs

QA Teamlead - Salary upto 1,5k$

NMS - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THẾ HỆ MỚI

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts