About us

Công Ty TNHH POSCO - Việt Nam

Employment Information

QC Engineer

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 31/10/2020
Industry Mechanical / Auto / Automotive , Electrical / Electronics , Maintenance
Experience 1 - 3 Years

Location

Riverbank Vietnam Co., Ltd.

$ Competitive

 • Ba Ria-VT

Công Ty TNHH Dự Án Hồ Tràm

$ Competitive

 • Ba Ria-VT

Công ty Cổ Phần Giấy Sài Gòn - SAIGON PAPER CORPORATION

$ Competitive

 • Ba Ria-VT

Công Ty Hyundai Engineering Co., Ltd Hàn Quốc - Thầu Chính Gói Thầu G - Dự Án Tổ hợp Hoá dầu Miền Nam Việt Nam

$ Competitive

 • Ba Ria-VT

Công Ty Hyundai Engineering Co., Ltd Hàn Quốc - Thầu Chính Gói Thầu G - Dự Án Tổ hợp Hoá dầu Miền Nam Việt Nam

$ Competitive

 • Ba Ria-VT

PTEXIM CORP - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC THỊNH

$ Competitive

 • Ba Ria-VT

Công Ty Hyundai Engineering Co., Ltd Hàn Quốc - Thầu Chính Gói Thầu G - Dự Án Hóa Dầu Long Sơn

$ Competitive

 • Ba Ria-VT

Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn

$ Competitive

 • Ba Ria-VT

Công Ty Hyundai Engineering Co., Ltd Hàn Quốc - Thầu Chính Gói Thầu G - Dự Án Tổ hợp Hoá dầu Miền Nam Việt Nam

$ Competitive

 • Ba Ria-VT

Công Ty Hyundai Engineering Co., Ltd Hàn Quốc - Thầu Chính Gói Thầu G - Dự Án Tổ hợp Hoá dầu Miền Nam Việt Nam

$ Competitive

 • Ba Ria-VT

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 13,2 Tr - 17,6 Tr VND

 • Ba Ria-VT