language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công Ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận - PNJ

QC MANAGER

Công Ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận - PNJ
Updated: 17/07/2018

Employment Information

Job Description

1. Triển khai và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm theo chính sách chất lượng PNJ công bố.
(Tỷ trọng: 40%)
 Tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm tra SP theo tiêu chuẩn chất lượng PNJ công bố toàn qui trình liên quan đến sản phẩm PNJ.
 Xây dựng mạng lưới kiểm tra chặt chẽ và hoạt động kiểm tra, kiểm soát chất lượng SP trong chuỗi quá trình thông qua các LL chuyên nghiệp:
 KCS.
 Kiểm định hàm lượng.
 CV Kỹ thuật địa bàn.
• Xác định mục tiêu kiểm tra toàn diện từ đầu vào NL, từng công đoạn, đầu ra SP và bố trí người và phương tiện kiểm tra theo thực tế qui trình.
• Xác định các lỗi kỹ thuật của công đoạn, của người vi phạm trong quá trình, phát hành phiếu báo lỗi và
triển khai các hành động khắc phục, phòng ngừa.
• Đề xuất bồi hoàn các thiệt hại do không tuân thủ qui trình qui định.
• Nhận dạng kịp thời sự kiện không phù hợp và sai phạm trong công tác kiểm tra…đề xuất BP xử lý.
• Chịu trách nhiệm về chất lượng SP trước Phòng và BGĐ XN.
• Tiếp nhận và tổng hợp các phản hồi về CL SP từ khách hàng và Công đoạn SX.
• Chỉ đạo LL chuyên viên kỹ thuật địa bàn (nếu được ủy nhiệm) về giám sát các thao tác kỹ thuật tại tổ sx của Khu vực bao gồm:
 Giám sát sự tuân thủ qui trình và thực hiện đúng các chuẩn kỹ thuật qui định.
 Xử lý những phát sinh không phù hợp và hướng dẫn khắc phục (trong tầm hạn).
 Hướng dẫn thao tác đúng qui định kỹ thuật.
 Phản hồi những sự không phù hợp để tham mưu điều chỉnh.
• Tham gia các hoạt động thử nghiệm (Khi Soát xét các Hồ sơ ISO và cập nhật các qui định, qui trình mới ban hành vào Hồ sơ kiểm tra, kiểm định.
 Ký các văn bản chứng từ thuộc phạm vi trách nhiệm.
2. Hoạt động tổng hợp, phân tích lỗi và phối hợp triển khai Khắc phục phòng ngừa.
(Tỷ trọng: 40%)
 Tổng hợp các dữ liệu Lỗi, phế phẩm toàn hệ thống XN.
 Lập phân tích và báo cáo truy tìm nguyên nhân.
 Cảnh báo cá nhân, tập thể, đơn vị về nguyên nhân lỗi.
 Giám sát các hoạt động KPPN, báo cáo tham mưu kết quả KPPN.
 Đo lường cải tiến về lỗi SP và lỗi hệ thống.
 Đề xuất xứ lý các hành vi sai phạm và lập hồ sơ xữ lý, chế tài....
 Đồng giám sát (với BP QA) việc tuân thủ trong toàn XN về các hoạt động liên quan đến chính sách chất lượng để giúp lãnh đạo XN duy trì hệ các chuẩn mực, tiêu chuẩn mà công ty áp dụng.
 Nhận dạng kịp thời và (theo định kỳ) các sự không phù hợp phát sinh lỗi trong quản lý điều hành quá trình đề xuất biện pháp cải tiến lên cấp trên.
• Tham mưu cho lãnh đạo về hệ thống kiểm tra, phương pháp kiểm tra, thiết bị kiểm tra, con người kiểm tra chất lượng phù hợp y/c và nâng cao tính hiện đại, chính xác.
 Tham gia vào các hoạt động dự án có liên quan và các Thử nghiệm về kỹ thuật khi được phân công.
 Phối hợp các BP khác và các Phòng XNNT thực hiện nhiệm vụ chung.
3. Lãnh đạo và dẫn dắt đội ngũ.
Đào tạo NV và rèn luyện nâng cao trình độ.
(Tỷ trọng: 20%)
 Lãnh đạo và truyền đạt nhận thức cho NV về sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của PNJ.
 Dẫn dắt đội ngũ thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược.
 Xây dựng phát triển tinh thần lao động tự giác trong toàn bộ nhân viên.
 Tuân thủ Nội qui lao động, chính sách lao động, chính sách môi trường, ATLĐ, PCCC, 5S của bản thân và NV trực thuộc.
 Tham gia các chương trình đào tạo.
 Đào tạo NV nâng cao kỹ năng

Job Requirement

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 
• Bằng cấp: Đại học 
• Trình độ tiếng Anh: Giao tiếp tốt.
• Các học vấn khác cần cho ngành nghề: các chứng chỉ đào tạo Quản trị chất lượng ISO, chuyên gia đánh giá chất lượng nội bộ, 5S, Môi trường.
CÁC KINH NGHIỆM LIÊN QUAN
• Số năm kinh nghiệm liên quan:
+ Tối thiểu 3 năm tại vị trí tương đương.
• Các kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công việc hiện tại:
+ Hiểu biết về thiết bị đo lường, kiểm định và hiệu chuẩn.
+ Hiểu biết về kim loại già vàng, đá giả kim cương, đá quý (ưu tiên)
CÁC KỸ NĂNG 
• Kỹ năng công việc: 
- Vi tính văn phòng: thành thạo Word, Excel , Powerpoint
• Kỹ năng mềm: 
- Kỹ năng hoạch định, tổ chức, kiểm tra và động viên nhân viên.
- Kỹ năng làm việc nhóm.
- Kỹ năng giao tiếp, cẩn thận, kiên trì, hòa đồng.

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận - PNJ

http://tuyendung.pnj.com.vn/vi
PNJ là thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực chế tác và bán lẻ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý. Sản phẩm PNJ ngày càng được các nước tại thị...Detail

People who applied to this job also applied to:

View more jobs "QC MANAGER"

QC MANAGER

Công Ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận - PNJ

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts